webcodes

آزمون سری بیست و ششم

آزمون سری بیست و ششم

شما باید متن درج کنید.
شما باید عدد درج کنید.

سوال جواب امتیاز


دانشجویان عزیز هدف این قسمت بالا بردن سطح علمی و همچنین کمک به نمره پایان ترم شما عزیزان می باشد. در این بخش سوالاتی درباره دروس تعیین موقعیت اجرام سماوی، ژئودزی 2 و کنترل و تنظیم دستگاه های 1 و 2 و همچنین کارگاه محاسبه و ترسیم 5، به صورت تست های چهار گزینه ای طراحی شده که هر کدام تحت یک سری و در یک بازه زمانی مشخص جهت پاسخ گویی عزیزان قرار داده می شود. دانشجویانی که مایل هستند به سوالات پاسخ دهند باید نکات زیر را حتما مد نظر بگیرند.


پس از ثبت نام در سایت دانشجویان می توانند به یک یا چند سوال پاسخ داده و در صورتیکه امتیازات آنها در هر بخش ( ژئودزی2،کارگاه5، نجوم و کنترل-تنظیم 1 و2 ) به 5 برسد، 0.5 نمره به نمره نهایی همان درس در پایان ترم اضافه خواهد شد.