webcodes

2014-05-03

کتاب های تخصصی

معرفی کتاب های تخصصی رشته نقشه برداری
...
...

2014-05-06

دانستنی ها

دانستنی های جالب درباره زمین و نقشه برداری
...
...

2014-05-07

دانستنی های نجوم

دانستنی های جالب نجوم و تحقیقات در فضا
...
...

2014-05-07
Slide background

مشاهیر و دانشمندان

زندگینامه برخی از مشاهیر و دانشمندان مرتبط با نقشه برداری
...
...

2014-05-08

آموزش نرم افزار

آموزش ولینک دانلود نرم افزار های کاربردی رشته نقشه برداری
...
...

2017-10-30

معرفی رشته نقشه برداری

مهندسی نقشه برداری به علم اندازه گیری دقیق و تعیین موقعیت نسبی عوارض روی سطح زمین اطلاق میشود. از این تعریف ساده چنین برداشت میشود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است.

2018-12-08

فیلم های آموزشی

فیلم های آموزشی تخصصی نقشه برداری
...
...

2018-12-08

لغات و اصطلاحات تخصصی

برخی از لغات و اصطلاحات تخصصی نقشه برداری
...

2018-12-31

عکس ها و تصاویر

عکس ها و تصاویر مرتبط با نقشه برداری
...
...

2019-03-14

دانستنی های نجوم

دانستنی های جالب نجوم و تحقیقات در فضا
...
...

2019-05-29

تبلیغات